BAS-P/U

Enligt lag skall den som låter uppföra ett bygg- och anläggningsarbete utse en BAS-P & BAS-U.
Arbetsmiljön är en viktig faktor i ett framgångsrikt byggprojekt och därför har samtliga av våra medarbetare rätt utbildning och erfarenhet inom BAS-P/U. Tillsammans med byggherren bidrar vi till att säkerställa en god arbetsmiljö och undvika risker i projektets samtliga faser.