Kontrollansvarig enligt PBL

Vi medverkar till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen och hjälper till att ta fram ett förslag till kontrollplan.
Vi stöttar byggherren och medverkar till att kontrollplanen följs samt är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller.
I byggprojektets slutskede skriver vi ett utlåtande som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.