Utvalda Projekt

”Energibolaget St1 bygger ett nytt bioraffinaderi i Göteborg som planeras att öppnas 2022 och ha en årlig produktion på 200 000 ton förnybara bränslen. Investeringen motsvarar omkring 200 miljoner euro, cirka 2,1 miljarder kr och bioraffinaderiet kommer att ligga invid det befintliga raffinaderiet vid Göteborgs hamn.”

Vårt uppdrag i projektet omfattar byggledning för mark och betong samt teknisk kontrollant.

För Mer information, se ST1 Pressmeddelande.

För mer information Kontakta: 
Janne Nilsson
0725 560600