Drönarinspektioner

Drönarinspektioner är en effektiv lösning för att få en snabb, kostnadseffektiv visuell överblick över er fastighet.

Vi erbjuder tjänster som

Inspektion av tak, fasader.
Inför en kommande renovering, eller som hjälp vid tex en garantibesiktning.
Värmekamera för att se värmeläckage
Sollcellsinspektioner, termografering för att se funktion vid tex en garantibesiktning
Flygningar och filmer för marknadsföring
Överblick och kartläggning av större byggarbetsplatser