Byggledning

Likt alla roller i ett byggprojekt lägger vi stor vikt på en tydlig och strukturerad kommunikation.
Våra byggledare säkerställer att arbetet utförs enligt avtal samt den budget och tidplan som är framtagen för projektet.

Med hjälp av vår breda bakgrund och kompetens kan vi hjälpa till med allt från upprättande av underlag inför upphandling, anbudsutvärdering, kontraktsskrivning till och med avslutad entreprenad och efterarbeten.