Projektledning

Vi hjälper beställare och byggherre till ett framgångsrikt byggprojekt genom att bidra med ett dynamiskt, kommunikativt och strukturerat ledarskap. Det skapar goda förutsättningar för att arbetet ska flyta på och aktuella aktörer samverkar på ett effektivt sätt. Våra erfarna projektledare kommer att säkerställa resultat enligt varje enskilt projekts ställda mål.

Vi erbjuder projektledare för hela projekt men även projektledarstöd och biträdande projektledare. Våra medarbetare kan även stötta upp i befintlig organisation eller göra punktinsatser.